| Marco Tibben  | Artist: Marco Tibben
Om een handvat te bieden aan trainers, leiders, ouders en andere geïnteresseerden voor het begeleiden van pupillenteams heeft de organisatorische commissie een tweetal documenten opgesteld.

Enerzijds is dit een taakomschrijving voor trainers en ouders welke pupillenteams begeleiden. Anderzijds is dit een informatie blad voor ouders/verzorgers van de pupillen. (D - E - F - 4 tegen 4 - trainingsgroep) en oriënterende ouders, waarvan de zoon of dochter lid wil worden.

> taakomschrijving

> informatieblad ouders
Delen op