| Marco Tibben  | Artist: Marco Tibben
Op wedstrijddagen en trainingsavonden gelden huisregels waar elk team zich aan dient te houden. Als een ieder zijn of haar verantwoordelijkheid neemt dan gaan we zorgzaam om met ons complex, gebouw en materiaal. Deze regels zijn opgenomen in onderstaand bestand.

> huisregels elftallen
Delen op