SV Heeten


sport, kwaliteit en sportiviteit

 | Marco Tibben  | Artist: Marco Tibben
S.V. Heeten vervult een belangrijke rol in de samenleving van Heeten en omgeving en is daar terdege van bewust. Als voetbalvereniging streven we naar kwaliteit in alle geledingen van de vereniging. Van trainingsgroep tot veteranenvoetbal en van vrijwilliger tot hoofdtrainer.

Kwaliteit omvat primair de prestaties in het veld, maar niet zonder uitstekende normen en waarden, zoals die passend zijn voor een warme dorpsvereniging die midden in de samenleving staat. Onze leden dragen met trots ons groenwitte tenue in het streven naar prestaties op het veld en betrokkenheid daarbuiten, zoals dat past bij een warme dorpsvereniging.

Kernwaarden


R

espect toon je voor iedereen

E

erlijkheid duurt het langst

S

cheidsrechter heeft altijd gelijk, zelfs als jij daar anders over denkt

P

ersoonlijkheid toon je in je voorbeeldgedrag

E

motie hoort bij het spel, maar richt die niet op een ander

C

orrigeer en spreek elkaar aan op ongewenst gedrag

T

rots zijn we op onze schone en opgeruimde accommodatie
Delen op