| Marco Tibben  | Artist: Marco Tibben
SV Heeten wil een veilige, aangename vereniging zijn voor al haar (kader)leden, supporters, vrijwilligers en alle anderen welke zich verbonden voelen met onze vereniging. Binnen onze vereniging is dat een belangrijk speerpunt. Een veilige sportomgeving betekent dat niemand in aanraking komt met grensoverschrijdend gedrag. Hiermee worden alle vormen van gedrag bedoeld die door een persoon die het ondergaat als ongewenst worden ervaren. Als vereniging streven we naar een veilige sportomgeving voor iedereen. We vinden het daarom belangrijk dat iedereen die betrokken is bij de vereniging zich bewust is van de gedragsregels zoals deze zijn opgesteld door het NOC*NSF én de kernwaarden van onze vereniging.Hulp nodig?


Grensoverschrijdend gedrag kan impact hebben op iemand en het is belangrijk om er niet mee te blijven lopen als het je overkomt. Heb je iets meegemaakt, probeer erover te praten met iemand die je vertrouwt. Dit kan een vader of moeder zijn of misschien een leraar of lerares. Mocht je liever met iemand anders praten, dan kan dit met een vertrouwenscontactpersoon.

Samenwerking Handbalvereniging PLUS Serverijn Heeten


SV Heeten en handbalvereniging PLUS Severijn Heeten hebben de handen ineen geslagen om beleid te vormen aangaande het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag. Hierin versterken we elkaar. Zodoende zijn er ook twee vertrouwenscontactpersonen; zij zijn beide te benaderen door leden van beide verenigingen.

Beleid Veilig Sportklimaat


Via deze link is het Beleid Veilig Sportklimaat SV Heeten te downloaden.

Vertrouwenscontactpersoon


Er zijn, mede door onze samenwerking met de handbalvereniging, twee vertrouwenscontactpersonen actief. Dit stelt je in staat om bijvoorbeeld met een mannelijke, dan wel vrouwelijke vertrouwenscontactpersoon te spreken. Het betreffende e-mailadres wordt enkel door de betreffende vertrouwenscontactpersoon gelezen (dus niet door bestuursleden o.i.d.). Wellicht ten overvloede worden vragen en situaties altijd vertrouwelijk behandeld. Dit zal het vertrouwenscontactpersoon ook aan u uitleggen wanneer er bijvoorbeeld een gesprek plaats zal vinden.

> contactformulier Vertrouwenscontactpersoon

Bestuur


Wanneer je contact opneemt met de vertrouwensconatctpersoon, dan blijft de inhoud van het gesprek altijd vertrouwelijk. Je kan er echter ook voor kiezen om contact met het bestuur op te nemen wanneer je iets kwijt wilt in relatie tot bovenstaande. Dat kan en mag ook anoniem. Hiervoor kan je een e-mail zenden naar SV Heeten of bellen met onze secretaris Johnny Kemper via: 05 72 38 84 90 of 06 50 26 89 55. Het is ook prima wanneer je alleen jouw telefoonnummer achterlaat, zodat je teruggebeld kan worden.

Extern contact


Mocht je liever met iemand praten die geen enkele verbinding heeft met de vereniging, dan kun je bellen of e-mailen met het Vertrouwenspunt Sport.

Meer informatie


Meer informatie voor jongeren is te vinden op Centrumveiligesport.nl Grensoverschrijdend Gedrag

Procedure


  • In augustus 2017 wordt er wederom aandacht geschonken aan het thema via diverse communicatiemiddelen.
  • Stappenplan en beleid worden gepubliceerd en zijn hier te downloaden.
  • In augustus ontvangt een ieder die jeugdleden begeleidt (A t/m F + kamp) een e-mail met het verzoek om een VOG aan te vragen. Door ons beleid en onze maatregelen kan dat kosteloos en heel eenvoudig.
  • Na enkele weken ontvangt de aanvrager een VOG thuis (indien akkoord door de overheid).
  • Deze VOG graag fysiek en origineel inleveren bij Johnny Kemper (secretaris SV Heeten): Postadres = Dhr. J. Kemper, Uilenbroekstraat 62, 8111 BE Heeten.
  • We slaan de VOG op en noteren u als 'VOG'-geldig in ons ledensysteem en u bent bevoegd om onze (jeugd)leden te begeleiden en u kunt uw taak voortzetten


Veelgestelde Vragen


Vraag Ik maak me zorgen over mijn privacy, hoe borgen jullie dat?
Antwoord Dit thema is voor ons een belangrijk speerpunt in preventie en voor het realiseren van een veilig sportklimaat. We behandelen uw gegevens zeer zorgvuldig en borgen daarin zo goed als mogelijk uw en ieders privacy. Ook kunt u anoniem vragen stellen (zie hierboven).

Vraag Ik wil geen VOG (voor dit aandachtsveld) aanvragen, wat nu?
Antwoord Als gezegd is het een zeer belangrijk aandachtsveld voor ons als vereniging. Wanneer u geen VOG kunt of wilt overleggen, dan is dat uw goed recht, maar dan verlenen we geen toestemming om onze jeudgleden te begeleiden.

Vraag Ik heb geen VOG (voor dit aandachtsveld) verkregen, wat nu?
Antwoord Hiervan ontvangen we als vereniging geen bericht. U kunt aangeven dat u geen VOG hebt verkregen of niets doen. In september zullen we bekijken wie geen VOG heeft ingeleverd. Wanneer iemand dat niet heeft gedaan, zullen we hem / haar geen toestemming meer verlenen om onze jeugdleden te begeleiden.

Vraag Moet ik dit elk jaar doen?
Antwoord Nee, een VOG is 5 jaren geldig. Wanneer u de aanvraag nu doet, dan is deze dus voor 5 jaren geldig. We slaan het om die reden ook op in ons systeem, zodat u dat pas over 5 jaar weer moet doen wanneer u dan nog steeds met onze jeugdleden werkt.

Vraag Ik heb al een VOG (bijv. via werk), kan ik die ook inleveren?
Antwoord We verlangen een geldige VOG inzake aandachtsveld 84. Dat betreft 'verantwoordelijk zijn voor / werken met jeugd / kinderen'. Wanneer u hiervan in het bezit bent, dan vragen we u het origineel in te leveren bij ons. Wij houden de einddatum voor u bij. Na de einddatum nodigen we u uit om een nieuwe VOG aan te vragen

Vraag Ik heb andere vragen, waar kan ik terecht?
Antwoord U kunt zich wenden tot onze vertrouwenspersonen of u kunt zich wenden tot het NOC*NSF, zie hierboven.
Ook kunt u zich wenden tot onze vereniging (secretaris)

Vraag Ik heb gelijk een onderwerp inzake dit thema wat ik aan de orde wil brengen. Hoe kan dat?
Antwoord Dat kan op diverse manieren, zie hierboven

Delen op