Aanmelden Lid S.V. Heeten

Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Velden met een groene balk zijn verplicht.
Naam
E-mailadres
E-mailadres (controle)
Straat
Postcode
Plaats
Telefoon
Geslacht
Geboortedatum
Spelend of niet spelend lid
IBAN Rekeningnummer
Betalingstermijn

Machtiging

Ondergetekende verleent hierbij een machtiging tot wederopzegging aan S.V. Heeten voor het innen van contributie c.q. boetes.

Naam
Adres
Postcode
Plaats
Datum ondertekening

Historie

Eerder lid geweest van een voetbalvereniging?
Zo ja, naam vereniging
Datum afmelding

Overig


Opmerkingen
Na verwerking van het formulier door onze ledenadministratie, ontvang je een e-mail met het verzoek een goed gelijkende (zelfgemaakte) pasfoto te e-mailen. Vakantiefoto of foto met zonnebril en/of pet is niet toegestaan.
Delen op