Nieuwsarchief

Openbare notulen bestuursvergadering 13-01-2020

Hieronder de openbare notulen van de bestuursvergadering.

1. Opening
Opening vergadering.

Marcel Schurink sluit aan vanuit OZ om e.e.a. uiteen te zetten.
Sluit wat vaker aan om communicatie met kortere lijnen in te vullen.
Marcel is in AVG gebeuren gedoken. Ook aanmelden en afmelden van leden moet goed geregeld worden. VOG verklaringen dienen ook geregeld te zijn.
Alle gegevens betreffende ledenadministratie dienen op één locatie ( Sportlink? )
Info betreffende ledenadministratie onder kader verspreiden zodat alles onder de aandacht komt.


2. Secretariaat & Ingekomen stukken

Wedstrijd tegen Broekland zal wellicht avondwedstrijd worden.
Reclame materiaal.
Verder geen bijzonderheden.
Diverse commissies dienen aangepast te worden op de website.
 

3. Accommodatie / Kantine

Er zijn een aantal nieuwe ballen besteld voor senioren en JO19 teams.
De accommodatie en schoonmaakploeg hebben een gezellige avond gehad in de kantine.
Er word nog gezocht naar opvolger Cas voor kantine commissie.
Wanneer accommodatiedag, zaterdag 6 juni.
Planning vanuit activiteiten commissie, agenda beschikbaar??
Vrijwilligersbeleid, invullen planning voor nieuwe seizoen!
Enkele overleggen Heeten Sport bijgewoond, volgend overleg in januari. Wordt inventarisatie gedaan naar wensen en behoeftes inwoners Heeten.
 
4. Commerciële zaken
Broekjes voor tenue's wordt nog aan gewerkt.
Pinkstertoernooi besproken.
Er zijn nog enkele plekken reclameborden leeg (ook tribune), potentiele kandidaten zoeken.
Henk Vloedgraven heeft vanuit Heeten attentie gehad i.v.m. fotografie!
 
 
5. Financiën
Sporthal factuur van maandag  23 (28?) december. Controle!
Schema huur sporthal nakijken en aan Stefan verstrekken
Contract voor nieuwe trainer komend seizoen wordt verwerkt.
Gesproken over diverse andere contractuele afspraken.
 

6. Technische Zaken / Organisatorische zaken
OZ heeft een jaarplanning over wat en wanneer.
Bezetting OZ en kader is momenteel goed. ( Huub Schoorlemmer onderbouw )
Er is nieuwe trainer aangesteld voor komend seizoen, Martin Dollenkamp.
Formeel wordt contract met huidige trainer opgezegd.
Technische staf, Jan Temmink en Willie Aarnink gaan door.
Voor komend seizoen op tijd ballen inventariseren en wanneer nieuwe ballen bestellen.
Wedstrijduitingen zijn voor wat betreft sponsering geconformeerd aan JAKO.
Communicatie betreffende scouts loopt goed.
Wordt continue gewerkt aan verbetering van OZ ook lange termijn.
Aan / afmelden van leden onder de aandacht aandacht brengen via kevertje en website ( maart / april ).
Eerste volgend seizoen gesprekken over vervolg voor 
Er moet gezocht worden naar nieuwe keeperstrainer voor komend seizoen.

7. Activiteiten
-. Zie rest van de notulen.

8. Rondvraag en afsluiting
Kassahokje voetbal wordt beschikbaar gesteld voor dancefeest 1 februari!
Verder geen bijzonderheden!
 
Volgende vergadering 10-02-2020
 
Sluiting vergadering.
FaceBook  Twitter

Websponsor